STRUCTURI  

expoziție de pictură la Muzeul Ion Jalea din Constanța 

Muzeul „Ion Jalea” găzduiește în perioada 8 octombrie – 14 noiembrie 2023, expoziția „STRUCTURI” artist Venera Dincă.
Expoziția reunește 46 de lucrări, în care autoarea propune o călătorie artistică inedită, care invită publicul să descopere bogăția și puterea expresivă a lumii vegetale. Din observarea naturii artista extrage simboluri ale utilizării albului și întrebuințările rituale ale acestuia.
Expoziția este curatoriată de Ioana Predescu, șef de secție la Muzeul de Artă din Constanța și lector universitar doctor Cristina Gelan. Referindu-se la expoziția artistei Venera Dincă, istoricul și criticul de artă Cristina Gelan afirma: „Recurgând la un discurs artistic cu origini metafizice, artistul-pedagog Venera Dincă propune un univers al materialității și imaterialității deopotrivă. Structurile acromatice, cărora autoarea le adaugă uneori culoare, indică, într-o manieră kandiskyană, o meditație asupra conștiinței și materialității, în care albul reprezintă multitudinea de posibilități vii, însă în același timp și nimicul, nimicul dinaintea oricărei nașteri, a oricărui început. Culoarea este adăugată pentru a sugera prezența materialității, care vibrează în siajul transparențelor, generate de lumină și mediul expunerii”.
Dincă Doinița Venera este absolventă a Facultății de Arte, de la Universitatea Ovidius din Constanța, specializarea Pedagogia Artelor Plastice și Decorative, precum și a două masterate în cadrul aceleiași universități – unul în domeniul Științe ale educației, celălalt în domeniul Arte vizuale. Este doctor în domeniul Științe ale Educației, la Universitatea București și are o carieră didactică de peste 40 de ani. De peste 10 ani este profesor asociat în cadrul Universității Ovidius, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Pregătire Profesională și Facultatea de Arte, unde susține cursuri și seminarii de Didactica specializării Artelor vizuale, Educație plastică și didactica educației plastice, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu – Programul de studii Arte vizuale și Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Ea este autoare a volumelor: Comunicarea prin intermediul imaginii la vârsta preșcolară, Ed. Universitară, București, 2021 și Repere metodologice în organizarea practicii pedagogice: instrumente de lucru pentru studenții facultății de arte: pedagogia artelor plastice și decorative, Ed. Universitară, București,2023, precum și autor a unor articole de specialitate în domeniul Artelor Vizuale. În perioada anului școlar 2022–2023 a fost inspector școlar pentru Arte la Inspectoratul Școlar Județean Constanța.
Expoziția este deschisă publicului iubitor de artă în perioada 8 octombrie – 14 noiembrie 2023, de miercuri până duminică, în intervalul orar 9.00 – 17.00.